BioPrio är ett konsultföretag med fokus på skadeinsekter och växtskydd. Vår verksamhet inkluderar risk- och konsekvensanalyser, föreläsningar, och mindre FoU-projekt. Vi är baserade i Alnarps forskningsmiljö och samarbetar med akademin, myndigheter, företag och intresseorganisationer.