Forskning och utveckling

BioPrio genomför på egen hand, och som partner med andra aktörer, FoU-projekt som syftar till att ta fram nya växt- och växtskyddsbaserade produkter och tjänster.

För närvarande leder vi utvecklingen av en ny webbapplikation som ska hjälpa jordgubbsodlare att identifiera och rapportera förekomst av skadeorganismer. Den inrapporterade datan används i vår tur för att varna och prognosticera skadeorganismernas utveckling. Detta arbete stöds av Sten K. Johnsons Stiftelse.