BioPrio tilldelas stipendium från Sten K. Johnsons Stiftelse

BioPrio tilldelas ett stipendium från Sten K. Johnsons Stiftelse för FoU-projektet Jordgubbsappen
– ett nytt verktyg för prognos, varning och ökad förståelse för skadeorganismers populationsdynamik.

Läs mer om detta digitala verktyg här: http://bioprio.se/jordgubbsappen

Nyhetsarkiv