Om oss

BioPrio är ett konsultföretag med fokus på skadeinsekter och växtskydd. Vår verksamhet inkluderar risk- och konsekvensanalyser, föreläsningar, och mindre FoU-projekt. Vi är baserade i Alnarps forskningsmiljö och samarbetar med akademin, myndigheter, företag och intresseorganisationer.

BioPrio leds av Johan Stenberg som har mångårig erfarenhet av forskning på skadeorganismer, växthälsa, och växtskydd. Extern kompetens rekryteras på projektbasis.