Publikationer

Johan Stenberg har, i egenskap av forskare vid SLU, publicerat mer än 40 vetenskapliga artiklar om skadegörare, växthälsa, och växtskydd. Här listas några axplock som är relevanta för BioPrio:s verksamhetsområde.

Stenberg. 2017. A conceptual framework for integrated pest management. Trends in Plant Science 22: 759-769.

Muola m.fl. 2017. Direct and pollinator-mediated effects of herbivory on strawberry and the potential for improved resistance. Frontiers in Plant Science 8: 823.

Stenberg & Muola. 2017. How should plant resistance to herbivores be measured? Frontiers in Plant Science 8: 663.

Birkhofer m.fl. 2017. Methods to identify the prey of invertebrate predators in terrestrial field studies. Ecology and Evolution 7: 1942-1953.

Stenberg m.fl. 2015. Optimizing crops for biocontrol of pests and disease. Trends in Plant Science 20: 698-712.