Utbildning och föreläsningar

BioPrio anordnar inga egna utbildningar, men kan bidra med enstaka föreläsningar om skadeorganismer, växthälsa, och växtskydd i samband med t.ex. konferenser, workshops, eller externa fortbildningskurser.

BioPrio erbjuder ingen utbildningsverksamhet som på något sätt konkurrerar med SLU.