Utredningar

När nya skadeorganismer dyker upp i Sveriges närhet behöver samhället snabbt utreda hur troligt det är att de etablerar sig och ställer till skada i Sverige, samt hur riskerna kan minimeras. Även inhemska skadearter kan bli mer aggressiva när klimatet förändras. Ibland behöver en åtgärdsplan upprättas.

Även biologiska bekämpningsmedel behöver utredas innan de kan godkännas och användas.

BioPrio kan på egen hand – eller tillsammans med andra aktörer – göra risk- och konsekvensanalyser, och föreslå lämpliga åtgärder för problemhantering. Vi kan även utreda förväntade effekter av nya växtskyddsåtgärder.